bla bla bla

Pohodlné spracovanie účtovníctva, fakturácie, DPH (mesačne, kvartálne, opravy-dodatočné priznania), skladu a maloobchodného predaja.

Vždy aktuálna legislatíva načas zapracovaná do účtovníctva. Pokročilé funkcie a kontroly nám umožnia sledovať stav Vašej firmy rýchlejšie, presnejšie a bez zbytočných chýb.

Komplexné vedenie podvojného účtovníctva pre malé a stredné firmy. Aj keď máme dlhoročné skúsenosti vo vedení účtovníctva veľmi veľkých firiem. 

Naše služby sú kvalitné a odborné, vyvarujete sa tak budúcim nákladom, ktoré vznikajú pri neodbornom vedení účtovníctva. Pridajte sa k nám a staňte sa naším klientom.

Služby, ktoré poskytujeme klientom sú na profesionálnej úrovni. Účtovníctvo je vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov v súlade so zákonom č. 431/2003 o účtovníctve

Ponúkame komplexné portfólio služieb vedenia účtovníctva a na mieru šité riešenia.

Pridajte sa k nám a staňte sa naším klientom.