Právne poradenstvo Ponúkame všestranné právne poradenstvo

Váš úspech je našim cieľom

Obchodné právo

Služby, ktoré poskytujeme:

 • tvorba a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv
 • právo obchodných spoločností a družstiev ( ich založenie, zmena právnej formy, a ďalšie)
 • vymáhanie pohľadávok
 • daňové právo (zastupovanie klientov pred daňovými úradmi, právne poradenstvo v oblasti daní a vedenia účtovníctva)
 • virtuálne sídlo
 • poskytovanie právneho poradenstva pre fyzické a právnické osoby

Občianske právo

Služby, ktoré poskytujeme:

 •  príprava, posudzovanie, pripomienkovanie zmlúv a iných úkonov
 •  zastupovanie v občianskom súdnom konaní
 •  spisovanie súdnych podaní
 •  ochrana osobnosti
 •  dedičské právo
 •  ochrana spotrebiteľa

Pracovné právo

Služby, ktoré poskytujeme:

 • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd, dohôd o skončení pracovného pomeru…
 • náhrada škody v pracovnom práve
 • ochrana zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnom práve
 • pracovnoprávne spory
 • personálne poradenstvo

Rodinné právo

Služby, ktoré poskytujeme:

 • príprava príslušných úkonov a súdnych podaní podľa Zákona o rodine, resp. Občianskeho súdneho poriadku
 • rozvod manželstva
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • výživné
 • osvojenie, adopcia a opatrovníctvo

Mnoho ďalšieho:

 • Trvalý a prechodný pobyt na Slovensku
 • Správne právo
 • Finančné právo
 • Trestné právo
 • Stavebné právo a právo nehnuteľností
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Vypracovanie zmlúv a sporové zastupovanie

Referencie a cenník našich služieb Vám radi poskytneme na požiadanie.